eco harmonogram logo


Google Play logo.svg

 

Uprzejmie informujemy, że opłata za wpłaty gotówkowe za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokonywane w oddziałach oraz agencjach banku PKO BP S.A. wynosi 0,80 zł.


Dodatkowe informacje