bip logo 240x300fb logoepuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

OTWARCIE PSZOK-ÓW W GRUDNIU 2023 R.

Szanowni mieszkańcy,

w grudniu 2023 r. PSZOK-i będą czynne w następujące soboty:

 • 02.12.2023 - nieczynne,
 • 09.12.2023 - Rzemiechów/Kobylin, Krotoszyn,
 • 16.12.2023 - Sulmierzyce, Zduny,
 • 23.12.2023 oraz 30.12.2023 - nieczynne.

Jednocześnie informujemy, że w dn. 01.12.2023 r. (piątek) PSZOK-i czynne będą do godz. 13:00.

Więcej informacji dot. funkcjonowania PSZOK-ów znajduje się w zakładce Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


 

 

Szanowni mieszkańcy gmin Cieszków oraz Zduny,

uprzejmie informujemy, że od dnia 13.11.2023r. istnieje możliwość wystawiania pojemników/worków na odpady komunalne od godziny 06:00 (a nie jak dotychczas od godz. 07:00). O powyższych zmianach firma odbierająca odpady powiadamiła wszystkich właścicieli nieruchomości poprzez ulotki

zmiana godzin


 

film

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że w ramach edukacji ekologicznej Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" zlecił produkcję filmu edukacyjnego dotyczącego prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Film dostępny jest w serwisie YTlogo


 

2.2

KONKURS

Szanowni mieszkańcy,

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" organizuje konkurs na na projekt maskotki Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych działających na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.

Poniżej mozna znaleźć regulamin konkursu oraz niezbędne do wypełnienia dokumenty. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

1. Regulamin konkursu

2.Formularz zgłoszenia do konkursu na projekt maskotki PSZOK w wersji pdf oraz doc

3. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych uczestnika w konkursu w wersji pdf oraz doc

4. Klauzula informacyjna RODO


 

1

Szanowni mieszkańcy,

od 01 kwietnia 2023 r. w związku z uchwałą  XXXIV/124/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA", informujemy, że na Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą obowiązywać następujące limity dot. przyjmowanych odpadów:

a) papier – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
b) metale - w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
c) tworzywa sztuczne – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
e) szkło – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
f) bioodpady - ustala się następujące roczne limity dla każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
–zadeklarowanej liczbie mieszkańców - do 10 osób w wysokości 500 kg,
–o zadeklarowanej liczbie mieszkańców powyżej 10 osób w wysokości 1000 kg.
–dla nieruchomości niezamieszkałych – w odniesieniu do szkół wszelkiego typu, żłobków, przedszkoli, miejskich instytucji kultury, cmentarzy, instytucji samorządowych – bez limitów, w pozostałych przypadkach ustala się limit w wysokości - 600 kg na każdą zadeklarowaną nieruchomość;
g) odpady niebezpiecznie - w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
h) przeterminowane leki i chemikalia – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
j) zużyte baterie i akumulatory – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny– w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
l) meble i inne odpady wielkogabarytowe – ustala się następujące roczne limity na każdego właściciela, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
–dla nieruchomości zamieszkałych: o zadeklarowanej liczbie mieszkańców do 10 osób - w wysokości 600 kg oraz o zadeklarowanej liczbie mieszkańców powyżej 10 osób - w wysokości 1200 kg;
–dla nieruchomości niezamieszkałych – w ilości 100 kg, na każdą nieruchomość zadeklarowaną przez właściciela w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
m) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, w ilości do 150 kg rocznie na każdą osobę zgłoszoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
n) zużyte opony– w ilości:
– do 4 sztuk rocznie na każdą osobę zgłoszoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
– do 2 sztuk rocznie na każdą nieruchomość niezamieszkałą zadeklarowaną przez właściciela w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
o) popiół i żużel o charakterze odpadów komunalnych – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.


Szanowni właściciele nieruchomości niezamieszkałych (właściciele, którzy opłatę uiszczają od każdego odebranego pojemnika/worka),

informujemy, że od dnia 01 kwietnia 2023 r. będzie istniała możliwość zgłoszenia do odbioru (oprócz odpadów niesegregowanych, papieru, szkła, odpadów tworzyw sztucznych i metali, popiołu) frakcję odpadów ulegających biodegradacji.

Odpady te należy zbierać luzem w pojemnikach koloru brązowego, o pojemności 120l, 240l, zgodnych z normą PN-EN/840, oznaczonych napisem BIO lub kontenerze 7000l.

Odbiór należy zgłaszać poprzez złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (poniższy dokument wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023r.)

Szanowni mieszkańcy,

miło nam poinformować, że w najbliższym czasie Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" wraz z firmą MB Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka komandytowa i ’’Fundacją Odzyskaj Środowiska” z siedzibą w Bogumiłowie, we współpracy ze szkołami podstawowymi oraz ponadpodstawowymi wdroży program "Elektryczne śmieci". Projekt umożliwia pozbywanie się różnego rodzaju elektrycznych śmieci od suszarki do włosów, telefonu komórkowego czy laptopa, po sprzęty wielkogabarytowe, a także urządzenia biurowe jak drukarki czy kserokopiarki. Cechą charakterystyczną są czerwone pojemniki, do których będzie można nieodpłatnie wrzucać ww. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do 50 cm oraz baterie i tonery.

czerwony pojemnik

Poniżej przedstawiamy 15 lokalizacji, gdzie pojemniki są już ustawione 😊  🔋🖱💾💿📹

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie, Grunwaldzka 3, 56-330 Cieszków,
 • siedziba urzędu gminy w Cieszkowie, ul.Grunwaldzka 41; 56-330 Cieszków,
 • Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie, 3 Maja 9, 63-740 Kobylin,
 • Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach,Szkolna 2, 63-750 Sulmierzyce,
 • siedziba urzędu miejskiego w Sulmierzycach  Rynek 11; 63-750 Sulmierzyce,
 • Szkoła Podstawowa w Zdunach ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach, ul.Strzelecka 10, 63-760 Zduny,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Krotoszynie, plac Szkolny 19, 63-700 Krotoszyn,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie, ul. Sienkiewicza 9,  63-700 Krotoszyn,
 • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana w Krotoszynie, ul. Władysława Jagiełły 4, 63-700 Krotoszyn,
 • Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krotoszynie, ul. 23 Stycznia 20, 63-700 Krotoszyn,
 • Zespól Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11,  63-700 Krotoszyn,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. F. K. Libelta w Krotoszynie,  plac Jana Pawła II nr 5, 63-700 Krotoszyn,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie Zdunowska 81, 63-700 Krotoszynie,
 • siedziba urzędu miejskiego w Krotoszynie - ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn.

 

Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” w odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla obywateli z Ukrainy informuje, że brak jest obecnie podstaw prawnych do zastosowania takiego zwolnienia.

Opłatę uiszcza się od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość (niezależnie od wieku, płci, narodowości czy ilości wystawianych odpadów), a obecnie przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają obniżenie opłaty dla osób, które kompostują odpady we własnym zakresie.

Związek jako organ powołany na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym nie może w sposób dowolny kształtować zwolnień z tytułu opłaty, jednak w przypadku przyjęcia rozwiązań ustawowych, które pozwalałyby na obniżenie/zwolnienie z opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy przyjęli obywateli Ukrainy, to zwolnienia te mogłyby być na terenie gmin członkowskich Związku również zastosowane.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583) „Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.”. W związku z tym właściciel nieruchomości, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium naszego kraju w związku z toczącą się w Ukrainie wojną, może ubiegać się o przyznanie z tego tytułu świadczenia pieniężnego.


 

Szanowni mieszkańcy,

w zakładce Ulotka przygotowaliśmy informację „Jak segregować odpady?” w języku ukraińskim 🇺🇦


 

Zmiana opłaty za odbiór odpadów

Szanowni Państwo, przy opłacie w wysokości 29,50 zł wpływy od mieszkańców nie pokrywały kosztów funkcjonowania sytemu gospodarki odpadami. Dlatego też 14 lutego 2022 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA przyjęło uchwałę, na podstawie której od marca tego roku wysokość miesięcznej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych wynosić będzie 36 złotych od osoby w przypadku selektywnego zbierania odpadów. Z kolei właściciel nieruchomości, który nie będzie segregować odpadów - pomimo takiego obowiązku - będzie musiał uiścić opłatę w wysokości 72 zł od osoby.

Przypominamy, że do lutego obowiązuje jeszcze stawka 29,50 zł od mieszkańca. Zatem opłata wzrośnie o 6,50 zł, mimo że wcześniejsze prognozy – biorące pod uwagę rosnącą inflację oraz znaczący wzrost cen energii, gazu, paliw, usług etc. - wskazywały, iż nowa opłata może osiągnąć maksymalny poziom, tj. 38,38 zł. Tak więc od marca opłata będzie wynosić 36 zł od osoby. Pamiętać należy jednak, że 3 zł mniej zapłacą osoby zamieszkujące nieruchomość, której właściciel kompostuje bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Przypominamy! ZWIĄZEK NIE JEST PRYWATNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM, KTÓRY NA OPŁATACH OD MIESZKAŃCÓW MOŻE ZARABIAĆ I GENEROWAĆ Z TEGO TYTUŁU ZYSK (tak jak ma to miejsce w przypadku instalacji zagospodarowującej odpady czy firmy je odbierającej), ponieważ jako jednostka samorządu terytorialnego NIE ZARABIA W ŻADEN SPOSÓB NA PONOSZONYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OPŁATACH. Z OPŁAT TYCH POKRYWA SIĘ KOSZTY SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Niestety, rosnące ceny wymuszają dostosowanie stawek opłat ponoszonych przez mieszkańców proporcjonalnie do tych wzrostów.

Jednym z przykładów, który generuje wyższe koszty gospodarowania odpadami, jest WZROST OPŁATY ŚRODOWISKOWEJ (tzw. opłaty marszałkowskiej) - z 74 zł w 2016 roku do 276,21 zł w 2021 roku za tonę. Opłata ta trafia do województwa. Dla przykładu - instalacja, która przyjęła na składowisko 100 tys. ton odpadów, w 2016 zapłaciła 7,4 mln zł wspomnianej opłaty, a za 2021 rok - prawie 27,6 mln zł! W rezultacie wzrost tych kosztów odbija się bezpośrednio na cenie za przyjęcie odpadów na instalacjach. A do tego dochodzą wszelkie koszty funkcjonowania danej instalacji (energia elektryczna, koszty pracownicze, koszty przetwarzania odpadów, amortyzacja instalacji itp.).

Warto wiedzieć, iż około 92% wydatków EKO SIÓDEMKI to opłacanie podmiotów świadczących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z pięciu gmin członkowskich oraz z czterech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i usług zagospodarowania popiołów.

Po otwarciu ofert przetargowych okazało się, iż koszty odbioru i zagospodarowania odpadów wzrosły o około 20%. Trzeba też pamiętać o tym, że z roku na rok generujemy coraz więcej odpadów. A wedle przepisów prawa Związek rozlicza się z firmą odbierającą odpady na podstawie odebranego i zagospodarowanego tonażu, zatem każdy wzrost ilości wytworzonych przez mieszkańców odpadów skutkuje wzrostem kosztów.

Uwzględniając ów trend wzrostowy, należało przyjąć, że masa odebranych odpadów również ulegnie zwiększeniu. Tak więc wzrost poszczególnych frakcji odpadów oszacowano od 1% do 8% w skali 12 miesięcy.

W trakcie kalkulacji stawek opłat Związek musiał uwzględnić szereg czynników, m.in.:

 1. Ilość osób zgłoszonych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Zaniżone przez mieszkańców deklaracje (pod względem rzeczywistej ilości osób) to problem ogólnokrajowy. Jak wynika ze statystyk, skala zaniżania ilości domowników sięga na przestrzeni kilku lat nawet 17%. Niezgłoszone osoby nie uiszczają należnej opłaty, a generują odpady, czyli - w konsekwencji - podwyższają koszty.
 2. Coroczny wzrost odebranych od właścicieli nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) masy odpadów, co pokazują poniższe dane Głównego Urzędu Statystycznego:

Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca

2015

2016

2017

2018

2019

2020

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

283

303

312

325

332

342

Według danych GUS-u w 2020 roku przeciętny mieszkaniec Polski produkował więc 342 kg odpadów rocznie (obecnie brak jeszcze danych za 2021 r.). Z kolei przeciętny mieszkaniec gmin należących do naszego Związku w tym czasie wytwarzał 419 kg rocznie, zatem aż o 22,51% więcej.

masy 2020 i 2021

 

3. Uruchomienie czterech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - w Kobylinie, Krotoszynie, Sulmierzycach oraz Zdunach. Wcześniej koszty prowadzenia dwóch punktów ponosił podmiot odbierający odpady. Obecnie Związek posiada cztery własne punkty, a ich eksploatacja wiąże się z dodatkowymi wydatkami, których wcześniej nie było (energia elektryczna, paliwo do maszyn i urządzeń, koszty pracownicze itp.).

 Uruchomienie tych punktów spowodowało wzrost masy odpadów dostarczanych przez mieszkańców. Poniższa tabela pokazuje dane ze stycznia 2021 i stycznia 2022.

STYCZEŃ (masa w tonach)

2021

2022

RÓŻNICA rdr

papier

0,7800

1,3650

75,00%

beton/gruz

13,2270

47,5420

259,43%

Bioodpady

6,3800

24,2250

279,70%

Odpady wielkogabarytowe

24,2400

29,8600

23,18%

 


 

Dodatkowe informacje